Biomassa

Bekende 'groene' energiebronnen zijn wind, water en zon.
Iets minder bekend, maar verantwoordelijk voor ruim de helft van de duurzame energie geproduceerd in Nederland (2005),
is energie uit biomassa. Energie uit biomassa wordt opgewekt door verbranding, vergassing of vergisting van organische materialen. Daartoe behoren hout, groente- fruit- en tuinafval, maar ook plantaardige olie, mest en (delen van) speciaal geteelde gewassen.


Elektriciteit en autobrandstof die uit biomassa worden gemaakt verminderen het gebruik van fossiele brandstoffen
en daarmee ook de uitstoot van broeikasgassen. Een ander voordeel is dat biomassa geen eindige bron is zoals bijvoorbeeld aardgas en kolen.

Om de doelstellingen voor groene, duurzame energie te halen is het gebruik van zonnepanelen en windenergie onvoldoende.
Mede daarom is het aan te raden om het gebruik van biomassa te optimaliseren.

U kunt hierbij denken aan de opwekking van groene stroom in biomassacentrales of door bijstoken van biomassa in steenkoolcentrales. Biomassa is echter slechts beperkt beschikbaar in Nederland. Bij het onderhoud van groen-en bospercelen komt, onder andere in Spanje, jaarlijks een grote hoeveelheid snoeihout vrij, dat als groenafval afgevoerd en gestort wordt.
In de ons omringende landen zoals Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Zweden en Noorwegen wordt dit hout op een veel milieuvriendelijker wijze gebruikt als biomassa.

Het is dan geen afvalstof maar energiebron, die niet alleen duurzaam is, maar tevens een bijdrage levert aan de verlaging van de energiekosten in speciaal daarvoor ontworpen C.V. ketels.

Het samenwerkingsverband ECO7 (Spanje) en Querol streven naar een optimale inzet van biomassa.


Door biomassa als duurzame brandstof in te zetten in warmtekracht-installaties (wkk) benut men de biomassa zowel voor de opwekking van groene stroom als voor het gebruik van groene warmte. Hiermee stijgt het rendement van biomassa als energiebron drastisch. Er zijn volop kansen voor bio-wkk
in Nederland.

Wat biedt Querol u?
Querol heeft zich gespecialiseerd in de levering van houtsnippers (chunks en chips) en houtpellets. Houtsnippers zijn onder te verdelen in chunks en chips. Chunks zijn grote houtsnippers variërend van 5 tot 25 cm. Chips zijn houtsnippers tot stukjes van 0,5 cm.

Deze houtsnippers worden gemaakt van snoei-dunningshout uit bossen en parken. Houtsnippers kunnen geleverd worden in bulk (losgestort). Ze kunnen opgeslagen worden in silo’s, kelders, bigbags en loodsen.

Houtpellets zijn staafvormig stukjes biomassa welke gemaakt worden van hout, stro, zonnebloempitten en turf. De grondstof voor pellets wordt gedroogd en gereinigd waarna het materiaal wordt verkleind naar homogene materiaalgrootte.

Ze worden zonder toevoeging van chemische bindmiddelen onder hoge druk met een wals door matrijzen met kleine gaatjes geperst. Hierna worden de pellets gezeefd en gereed gemaakt voor opslag of verpakking.

De pellets hebben een doorsnede van 6 tot 8 mm en een lengte van 20 tot 50 mm. Pellets kunnen worden geleverd in bigbags, zakken op pallets, containers, tankauto en zeeschepen. Ook bij dit product zijn de opslag mogelijkheden divers: silo’s kelders, bigbags, zakgoed en loodsopslag.

 Al deze biomassa uit hout kan toegepast worden in de: energiecentrales, glastuinbouw, varkens- en pluimveehouderij, zwembaden, campings, huizenbouw en aspergeteelt